DJK

Sắp xếp:


MIC DJK S-800

3.150.000đ 3.500.000đ

VANG CƠ DJK-388

2.970.000đ 3.300.000đ

VANG CƠ DJK K-38

2.700.000đ 3.000.000đ

AMPLY DJK D-2000

6.660.000đ 7.400.000đ

AMPLY DJK DK-500

7.200.000đ 8.000.000đ

MAIN DJK D-4800

11.700.000đ 13.000.000đ

MAIN DJK GXS-850

7.200.000đ 8.000.000đ

MAIN DJK BL-850A

7.200.000đ 8.000.000đ

DJK-960

7.200.000đ 8.000.000đ

DJK-860

6.840.000đ 7.600.000đ

Loa Sub DJK KW-112

3.600.000đ 4.000.000đ

SUB DJK KW-512S

6.570.000đ 7.300.000đ

LOA DJK K-912

6.840.000đ 7.600.000đ

LOA DJK D-610

4.320.000đ 4.800.000đ

LOA DJK TX-12

7.740.000đ 8.600.000đ

LOA DJK D-312

6.840.000đ 7.600.000đ

LOA DJK LS-612

11.340.000đ 12.600.000đ

LOA DJK CSX-710(SE)

4.320.000đ 4.800.000đ

LOA DJK D-10

4.320.000đ 4.800.000đ

LOA DJK D-12

6.840.000đ 7.600.000đ

LOA DJK BS-212

11.340.000đ 12.600.000đ


Hỗ trợ giá đại lý : 0903.99.44.83
0903994483