Minh Trí Audio chung tay cùng cộng đồng nâng cao ý thức AN TOÀN COVID trong giai đoạn BÌNH THƯỜNG MỚI

25/11/2021 | 264 |
0 Đánh giá

Trong giai đoạn “bình thường mới”, người dân đa phần đã tiêm đủ 2 mũi Vacxin và thực hiện sống chung với dịch Covid. Vui vì nhiều dịch vụ được mở cửa trở lại, nhưng để niềm vui trở nên lâu dài, mỗi người hãy chọn cho mình cách ứng xử phù hợp và trong khuôn khổ bằng sự chủ động thích ứng, LẠC QUAN NHƯNG ĐỪNG CHỦ QUAN!

Tại Minh Trí Audio

  • 100% tập thể công ty đã tiêm đủ 2 mũi Vacxin.
  • Luôn thực hiện nghiêm ngặt an toàn 5K khi giao nhận và lắp đặt cho khách hàng.

Cùng Minh Trí Audio chung tay cùng cộng đồng nâng cao ý thức an toàn covid trong giai đoạn bình thường mới.

Hãy lựa chọn đúng, hành động đúng, bảo vệ chúng ta và bảo vệ những người chúng ta yêu quý.

------------------------------------------------------------------------------------

Minh Tri Audio joins forces with the community to raise COVID SAFETY awareness during the NEW NORMAL period.

During the "new normal" period, the majority of people have received two doses of the vaccine and are dealing with the Covid epidemic. Happy that many services have been reopened, but in order for the joy to last, each person must choose the appropriate behavior for themselves and within the framework by proactively adapting, BE OPTIMISTIC, BUT NOT SUBJECTIVE!

At Minh Tri Audio

  • The entire company has received two doses of Vaccine.
  • When delivering and installing for customers, always strictly adhere to 5K safety.

Join Minh Tri Audio as we work together with the community to raise awareness of ​covid safety in the new normal

Make the right decisions, act right, and protect ourselves and those we care about.


Tin tức liên quan

Bình luận
Hỗ trợ giá đại lý : 0903.99.44.83
0915.54.38.39